Vision

Foreningens vision er som følgende:

Vision – Et akademisk netværk for CBS HRM Alumner, der skaber læring og sætter dagsordenen inden for HR

      • For studerende fungerer vi som sparringspartner i overgangen fra studie til job. Vi hjælper med CV, ansøgningsskrivning, karrierevalg, og hvordan HR teori omsættes til praksis. Kort sagt hjælper vi med at komme hurtigt og succesfuldt ud i det første job.
      • For alumnerne sikrer vi adgang til ny teoretisk viden og operationel HR via relevante netværksaktiviteter ogdiverse fora for udvikling af konkrete HR løsninger. Kort sagt bidrager vi til at den enkelte opnår karrieremæssige succes.
      • For virksomheder leverer vi ny viden, løsninger og rådgivning inden for HR og er dermed med til at sikre øget konkurrenceevne og vækst på bundlinjen.