Aftaler

En samarbejdsaftale med HRM Alumi giver gensidigt mulighed for at åbne døre til ny viden. Der er både en formel og uformel indgang til samarbejde.

Den formelle er bundet af et medlemskab, via et sponsorat og/eller en underskrevet aftale.

HRM Alumni ønsker og søger samarbejdsaftaler med alle tidligere HRM studerende fra CBS, virksomheder og forskere, der både direkte og indirekte kan bidrage til HR-området.

Ønsker du at blive kontaktet for at høre mere om samarbejde. Klik her.

Den uformelle aftale handler om den gensidige forventning om altid at gå ”beriget” hjem fra et arrangement. Det forventes at:

Alumner GIVER og modtager følgende:

   • Viden til hinanden
   • Efter-/videreuddanner hinanden
   • Netværksopbygning/-pleje med hinanden
   • Andet

Virksomheder BIDRAGER med og modtager sparring på følgende:

   • Nye vinkler, krav og erfaringer inden for HR via oplæg
   • Virksomhedens egne udfordringer, som sættes i spil via en live-case. Her arbejder alumner sammen om en løsning for virksomheden på arrangementet
   • Workshops
   • Andet

Forskere PRÆSENTERER og sætter nyeste forskning i spil

   • I overgangen fra teori til praksis
   • Inden for nyeste tendenser
   • Når praksis skal udfordres
   • Andet