Historien bag HRM Alumni

Tanken med en alumneforening udspringer i et gammelt ønske fra HRM uddannelsernes side om at have en fortsat kontakt til tidligere HRM studerende.

I 2010 blev der iværksat en stor HRM undersøgelse blandt tidligere HRM studerende – helt fra den første årgang 1992 til 2010 og her viste det sig, at 71 % af de adspurgte var interesserede i at være med i et netværk udelukkende for dimittender fra HRM uddannelserne.

Derfor så HRM Alumni for første gang dagens lys den 21. oktober 2014.

HRM Alumni er en nonprofit forening med en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Alle blev valgt på generalforsamlingen 21. oktober 2014. Der afholdes ny generalforsamling marts 2016.

Formålet med HRM Alumni er:

   • At fungere som netværksorganisation for dimittender fra Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM ved CBS og give medlemmerne mulighed for at deltage i faglige og sociale netværk
   • At styrke Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM dimittendernes kompetencer og muligheder ved at afholde møder, forelæsninger og arrangementer og formidle relevante kurser, som CBS udbyder

HRM Alumni kan understøtte de primære formål ved:

   • At skabe rammer hvor medlemmerne kan udvikle deres viden i Human Resource Management
   • At støtte arbejdet i HRM Alumnisaktivitetsgrupper
   • At holde oplæg om HRM Alumni og dets aktiviteter for studerende på CBS, der er i gang med Cand. Merc. eller Cand. Soc. i Human Resource Management
   • At afholde eller være med i aktiviteter,der kan sikre at Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM dimittenders faglige kompetencer videreudvikles
   • At formidle værdien og indholdet af Cand. Merc. og Cand. Soc. HRM studiet til pressen og virksomheder for at sikre, at de ved hvilke kompetencer og viden dimittender fra HRM har.